Tiroid Cerrahisinde Ameliyat Esnasında Sinir Monitörizasyonu

Tiroid cerrahisinin temel zorluklarından birisi de ses tellerini açıp kapatan kasları idare eden ve sağda ve solda tiroid bezinin altından simetrik sayılabilecek bir şekilde seyreden iki adet “rekürren sinir” adı verilen sinirin korunmasıdır.

Her türlü dikkat ve ihtimama rağmen bu sinirlerin hasar görme olasılığı,  en deneyimli ellerde bile “sıfır” değildir.

Bu nedenle tiroid ve paratiroid cerrahisinde düşük akımla çalışan elektriksel bir simülasyon sistemi ile sinir hasarı olasılığını azaltmaktayız.

Bu yöntemin tiroid ve paratiroid cerrahisinde kullanımına yönelik detaylı sorularınızı endokrin cerrahınıza danışınız.