Paratiroid Bezleri

Paratiroid bezleri ”genellikle” tiroid bezinin arkasında yer alan ve yine “genellikle” 4 adet bulunan salgı bezleridir. Bu bezler parathormon (PTH) adı verilen bir hormon salgılarlar ve bu hormon D-vitamini ile beraber vücudumuzdaki kalsiyum dengesini düzenlemekte hayati fonksiyon görür.

Paratiroid bezlerinin bir veya daha fazlasının,” bir nedenle”  fazla çalışması ile ortaya çıkan “primer hiperparatiroidi” hastalığı, toplumda sanılandan daha sık görülen ve çoğunlukla geç tanı alan bir hastalıktır. Parthormonun fazla salgılanması ile oluşan hiperparatiroidi hastalığı kalsiyum dengesini bozarak kalsiyumun kemiklerden kana aşırı miktarda salınmasına ve osteoporoz, patolojik kemik kırıkları,böbrek taşları, mide ülserleri, gastrit, pankreatit, kan basıncında anormallikler, böbrek fonksiyon bozukluklarına hatta böbrek yetmezliğine kadar çok sayıda soruna yol açar.

Kan, idrar testleri sonucunda primer hiperparatiroidi tanısı konduktan sonra buna neden olan hastalıklı bez veya bezlerin tespiti aşamasına geçilir. Burada öncelikle ultrason ve sintigrafiden yararlanılır; ancak boyun MR, bilgisayarlı Tomografi yöntemler de zaman zaman kullanılabilir.

Paratiroid cerrahisi bu konuda deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır; çünkü paratiroid bezlerinin yerleşim varyasyonları bu ameliyatları zorlaştırabilir. Ameliyat esnasında Parathormon ölçümü, patoloji uzmanları tarafından hızlı patoloji incelemeleri gerekirse ultrason veya gamma prob kullanılması gerekebilir. Bu kararlar ve uygulamalar bu konuda deneyimli bir endokrin cerrahisi uzmanı tarafından yapıldığında çok daha sağlıklı olacaktır.