Kapalı Yöntemle Böbrek Üstü Bezi Ameliyatı (Laparoskopik Adrenalektomi)

Adrenal bezler (böbrek üstü bezleri) vücutta ulaşılması nispeten zor bilgelerde konumlandığı için bu bezlerin kapalı (laparoskopik ) ameliyatla cerrahisi oldukça önemli avantaj sağlar ve uygun hastalarda altın standarttır. Laparoskopik cerrahide yara yeri problemleri, ağrı, hastanede kalış süresi belirgin olarak azdır.

Kapalı adrenal bez cerrahisi bazı hastalar için uyun olmayabilir:

  • İleri adrenal bez kanserlerinde
  • 10 cm üzeri habis olma ihtimali yüksek adrenal kitlelerde
  • Kontrol edilemeyen feokromositoma (adrenal kitlenin aşırı adrenalin ve noradrenalin salgıladığı bir hastalık) varlığında
  • Hastada genel olarak kapalı (laparoskopik) cerrahiye uygun olmayan bir durum varlığında