İzsiz Tiroid Ameliyatı (Toetva)

İzsiz tiroid ameliyatı nedir?

Tiroid cerrahisinde daha iyi kozmetik sonuç için yıllardır süregelen arayışların vardığı en son nokta olan “izsiz tiroid ameliyatı” yani TOETVA ameliyatı ağız içinden yapılan üç adet kesi ile , boyuna ulaşarak tiroid bezinin çıkarılması ameliyatıdır.

Burada en önemli nokta tiroid cerrahisinin temel prensiplerine uyma zorunluluğudur. İz olmayacak diye örneğin bir tiroid kanseri için yeterli olmayacak bir ameliyat kabul edilemez.

Yöntemin en önemli avantajlarından biri kozmetik sonuçtur. Hastanın boynunda herhangi bir iz olmadan hasta ameliyat edilebilmekte, sadece ağız içinde alt dudağın iç kısmından kesi yapılmaktadır

İkinci bir avantaj ise hali hazırdaki deneyimler ışığında söylenebileceği kadarıyla bu hastalarda ağrı, açık cerrahiye oranla daha az olmaktadır.

Her hastaya uygulanabilecek bir yöntem değildir. Eğer bu yöntemi seçtiyseniz cerrahınızla bunları konuşmanız yararlı olacaktır.